No cedim a ningú les teves dades personals, tret que:

 • Siguis tu mateix qui ens ho sol·liciti.

 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho.

 • Contractis els nostres productes o serveis mitjançant intermediaris als qui hàgim de facturar els productes o serveis que gaudeix, ja sigui amb el consentiment que els hagis donat, perquè et representin legalment, o perquè ens ho hagis autoritzat explícitament a nosaltres.

 • Necessitem protegir els teus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes). Per exemple:

  • Si les nostres càmeres de videovigilància registren un robatori a les nostres instal·lacions, o

  • Si un tercer ens sol·licita imatges de videovigilància sobre la base del seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d’un delicte o indemnització per danys i perjudicis que proven les imatges cedides, i amb el compromís del dit tercer d’utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d’aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i reduint la cessió d’imatges a les mínimes i indispensables per a complir amb la finalitat perseguida.

   • Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, serveis de processament de pagament, gestió campanyes de màrqueting, gestió d’enviament massiu de correu electrònic, i altres proveïdors de serveis similars), i sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.

   • Una empresa subcontractada per nosaltres pugui de tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per exemple, de l’empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d’informàtica o de hosting. Atès que podrien accedir a dades de MÚTUA ELÈCTRICA, les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a la MÚTUA ELÈCTRICA.

   Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.