Aquesta Política aplica a les persones que es relacionen amb MÚTUA ELÈCTRICA a través d’aquest lloc web, als usuaris dels serveis que MÚTUA ELÈCTRICA ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.