Electricitat i Televisió

Al servei de la Parròquia

Electricitat i Televisió

  

Tarifes elèctriques aprovades per Decret de Govern.

La facturació mensual del subministrament d'energia elèctrica és compon de l'energia (consum dels kWh x terme energia corresponent), de la potència (potència contractada x terme potència), del lloguer o manteniment dels aparells, i del cànon de govern (10% sobre l'energia i la potència).


Més informació  sobre les tarifes elèctriques de Govern en aquest arxiu PDF descarregable:

Tarifes treballs elèctrics Mutua Elèctrica.

Taxes treballs

    · de 09 hores a 22 hores.........20 euros hora.

    · de 22 hores a 09 hores.........36 euros hora.

    · dies festius............................36 euros hora.

    · mínim que es factura...............1 hora.