Electricitat i Televisió

Al servei de la Parròquia

Electricitat i Televisió

  

La primera cosa a fer és verificar que la manca d'electricitat només afecta a casa vostra.

Si també afecta els veïns, truqueu al nostre telèfon d'avaries, (+376) 353 800 o al (+376) 741 700. Hi trobareu un equip de professionals durant les 24 hores del dia. Per localitzar més fàcilment l'avaria, us preguem que ens faciliteu l'adreça de casa vostra, el nom i el número de telèfon per a poder demanar-vos informacions complementàries, si escau.

Si la manca d'electricitat només afecta casa vostra, reviseu el Quadre General de Comandament i Protecció, i actueu de la manera següent:

  1. Si s'ha desconnectat un Petit Interruptor Automàtic (PIA) del Quadre General i no és possible reconnectar-lo, i els electrodomèstics o llums que hi estan connectats no funcionen, reviseu la instal·lació. Podrieu tenir un aparell en mal estat o bé podrieu haver sobrecarregat la línia en posar massa aparells en funcionament. Tan aviat hàgiu trobat l'aparell avariat, o desconnectat alguns aparells, connecteu de nou el PIA.
  2. Si salta l'interruptor diferencial (DIF) del vostre Quadre General i no es pot reconnectar, vol dir que teniu algun aparell defectuós. Aleshores:
a) Desconnecteu tots els PIA.
b) Torneu a connectar el diferencial.
c) Connecteu els PIA d'un en un fins que trobeu el circuit que provoca la desconnexió del diferencial.
d) Quan trobeu el circuit que provoca la desconnexió del diferencial, desendolleu tots els aparells d'aquest circuit, connecteu el diferencial i endolleu els aparells d'un en un fins a trobar el defectuós.
e) Aviseu l'electricista perquè revisi l'aparell.

Si es dispara únicament l'interruptor de control de potència (ICP) del Quadre General, esteu demanant més potència que la que permet la instal·lació. Cal desconnectar aparells fins que no salti l'ICP. Si es produeix sovint aquest problema, heu de fer revisar la vostra instal·lació per un electricista que determinarà si us cal un augment de la potència contractada.

3. Si el disjuntor de Mutua Elèctrica situat habitualment a l'entrada de l'edifici s'ha desconnectat, vol dir que absorbiu més potència que la que teniu contractada. Si aquest problema és freqüent, demaneu a les nostres oficines un augment de potència.

4. Si el vostre Quadre General de Comandament i Protecció està ben connectat i el disjuntor de Mutua Elèctrica també, truqueu al número gratuït perquè Mutua Elèctrica verifiqui la instal·lació.