Electricitat i Televisió

Al servei de la Parròquia

Electricitat i Televisió

  

Tarifes i alta a la Mútua Elèctrica.

Nous serveis ò augments de potència en zones limitades de servei:

El propietari o promotor ha de fer una carta de demanda de servei a Mútua Elèctrica, i se li contestarà per escrit.

Alta contracte d'un pis:

   · Butlletí d'instal·lació elèctrica, lliurat per un electricista i segellat per govern. A nom de la persona que signi el contracte. 

   · La persona que signa el contracte ha de ser la que consta al butlleti d'instal·lació. Aquesta persona, també pot fer una autorització escrita donant poders a una altra, per signar en el seu nom. 

   · Certificat d'habitabilitat.

   · Es paga per Kw contractats, i també hi haurà un dipòsit en funció de la potència contractada.

   · Imports drets de disponibilitat.

   Alta contracte locals, comunitats, societats, entitats, etc.

   · Butlletí d'instal·lació elèctrica a nom de la persona física ò jurídica. 

   · El representant de la persona jurídica, ha de portar un document on hi consti que es el responsable legal d'aquesta, per poder signar i fer els tràmits necessaris, tals com signar el contracte d'alta, canviar el nº de compte, signar la baixa del contracte, etc.

Alta contracte d'obra:

   · Butlletí d'instal·lació elèctrica a nom de la persona física ò jurídica.

   · El representant de la persona jurídica, ha de portar un document on hi consti que és el responsable legal d'aquesta, per poder signar i fer els tramits necessaris, tals com signar el contracte d'alta, canviar el nº de compte, signar la baixa del contracte, etc.

   · L'import del contracte és en funció dels Kw contractats, dels quals no queda res en dipòsit.

Més informació sobre tarifes, potències, dipòsits, etc. en aquest arxiu PDF descarregable: