Électricité et Télévision

Desservant la Paroisse

Électricité et Télévision

  

Recollida i tractament de dades personals

En aquest lloc web no es recull cap dada personal sense el vostre consentiment, ni se cedeixen a tercers. Les dades que se sol•liciten als usuaris són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder proporcionar una resposta o una prestació de servei efectiva a l'usuari. Igualment, la finalitat de la recollida de les vostres dades, el responsable del tractament, l'adreça on podeu exercir els vostres drets i la durada de la conservació de les dades s'especifiquen a l'avís de privadesa vinculat a l'opció o al servei que utilitzeu. Les dades personals recollides en aquest lloc web es tractaran únicament i exclusivament amb la finalitat descrita a l'avís de privadesa, i no s'utilitzaran per a cap altra finalitat.


Drets dels usuaris

En qualsevol moment els usuaris tenen dret a obtenir la confirmació de l'existència dels tractaments de les seves dades personals, el seu contingut, l'origen i també l'exercici de qualsevol dels drets d'accés, oposició, rectificació o supressió, segons els articles 15, 22, 23, 24 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre. Aquests drets es poden exercir davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, carrer Prat de la Creu, 59-65, esc. A, despatx 1-A, d'Andorra la Vella - Principat d'Andorra.


Registre de fitxers

La finalitat de publicar el Registre Públic d'Inscripció de Fitxers és donar accés públic i gratuït al mateix Registre mitjançant aquest lloc web segons l'article 43 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre. Les dades de caràcter personal incloses al Registre de Fitxers no poden ser objecte de tractament ni utilitzar-se per a finalitats altres que no siguin la d'aquesta publicació. Queda prohibida la reproducció total o parcial, inclosa la descàrrega del contingut, a qualsevol mitjà sense l'autorització expressa de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades. La informació resultant de les consultes al Registre de Fitxers és merament orientativa i en cap cas la informació resultant o l'absència d'aquesta informació en aquest lloc web pressuposa la validesa jurídica dels seus continguts. Les consultes oficials i les certificacions legals s'han d'efectuar per la via legal establerta.


Dades estadístiques

Únicament, amb la finalitat d'oferir-vos un millor servei a través d'aquesta pàgina i amb l'objectiu de facilitar-ne l'ús, es poden recollir les dades següents; el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, i l'activitat i la freqüència d'utilització dels usuaris. Aquestes dades es podran utilitzar amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística anònima sobre l'ús del lloc web o per controlar-ne el funcionament tècnic, i es cancel•len immediatament després de la seva elaboració.


Enllaços

Aquesta política de privadesa és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en aquest lloc web www.mutuaelectrica.com , i no a les dades recollides en altres llocs web que eventualment es poden consultar a través dels enllaços, ni als enllaços d'altres llocs web amb www.mutuaelectrica.com


Galetes

En cap cas s'utilitzen galetes ( cookies ) per a l'adquisició de dades personals identificatives de l'usuari ni s'enregistren les seves adreces IP. L'ús de galetes ( cookies ) es reserva exclusivament per facilitar a l'usuari l'accessibilitat al lloc web i per a estadístiques.


Legislació

La privadesa de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'usuari a través dels mitjans de sol•licitud de dades personals, com l'accessible a través del lloc web, està regulada per la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, i pels reglaments que la desenvolupen.