Electricitat i Televisió

Al servei de la Parròquia

Electricitat i Televisió

  

L'Alta a Cablemutua és Gratuïta.

Nosaltres ens encarreguem de portar-li la senyal fins a la toma del seu menjador , garantim la qualitat del servei.

Amb l'alta disposa d’accés a tots els canals de Cablemutua, si la seva TV no disposa de compatibilitat amb el cable (DVB-C) haurà d’instal·lar un decodificador per veure la senyal digital.

La persona que fa la sol·licitud de demanda del cable, ha de ser la mateixa que signa el contracte, o bé portar un paper signat d’autorització donant-li poders per poder signar en el seu nom.