Electricitat i Televisió

Al servei de la Parròquia

Electricitat i Televisió

  

Canvi de domicili:

Canvi de contracte gratuït.

Retorns:

   · Drets de connexió: S’apliquen unes despeses de retorn de 9,02 euros.

   · Quota mensual: S’apliquen unes despeses de retorn de 9,02 euros per rebut retornat.

   · En cas de tallar el cable per manca de pagament les despeses a pagar son de l’import d’alta del contracte del cable.

Canvis domiciliació bancària.
S’ha d’omplir document i signar-lo la persona que consta en el contracte.